Asfalt i Småland - Asfaltslagning.JPG

ISO

Asfalt i Småland har sedan starten haft en klar inriktning, att jobba så miljövänligt vi kan med asfalt.

Vi lägger därför mycket tid på att utveckla metoder för en effektiv återvinning. Mycket stor del av den AG vi lägger är återvunnen utav upptagen asfalt.

All asfalt som vi fräser eller gräver upp återvinns till 100%.

Under 2019 kommer vi att ISO-certifiera oss inom:

  • Ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2015

  • Miljöledningssystem, ISO 14001:2015

  • Ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018

Certifieringen kommer ligga på koncernnivå och täcka in samtliga av våra systerbolag.

Klicka på länk nedan för att läsa någon av företagets policys.

Kvalitetspolicy Miljöpolicy GDPR-Policy